Participation terms

CONDITIONS OF PARTICIPATION
(PODMÍNKY ÚČASTI)

 1. A non-refundable deposit in amount of 400.00$USD is required to hold a spot on Equine Photography Workshop in Czech Republic 2022. Remaining balance 750.00$USD will be due on May 12, 2022 (PayPal invoice will be sent to you at the beginning of May 2022). If your balance will not be paid on or before the due date, your spot will be filled from the waiting list. If your spot is filled, you will lose your deposit. If not, you can still secure your spot by paying your balance. 
  (Pro závaznou rezervaci místa na Equine Photography Workshop in Czech Republic 2022 je nutné složit nevratnou zálohu ve výši $ 400. Zbývající částku $ 750.00 je třeba uhradit do 12. 5. 2022 (PayPal fakturu budeme posílat na začátku dubna 2022). Pokud váš doplatek nebude zaplacen do 12. 5. 2022 včetně, vaše místo bude zaplněno z čekací listiny. Pokud se vaše místo zaplní, o vaši zálohu přijdete. Pokud ne, máte stále možnost doplatit zbytek platby a workshopu se účastnit.)
 2. There will be no refund for delay or cancellation due to weather or any other unforeseen issues before arrival, during or after the scheduled workshop. In addition Katarzyna Okrzesik-Mikołajek is not responsible for any additional costs that may be incurred by cancellations due to weather, flight delays, visa issues and other unforeseen issues.
  (Nebude poskytována žádná kompenzace za zpoždění nebo stornovaní vaší účasti na workshopu kvůli počasí nebo jakýmkoliv jiným nepředvídatelným okolnostem, které se přihodí před vaším příjezdem, během workshopu nebo po něm. Katarzyna Okrzesik-Mikołajek neodpovídá za žádné dodatečné náklady, které mohou vzniknout stornováním z vaší strany kvůli počasí, zpoždění letu, problémy s vízy a jinými nepředvídatelnými okolnostmi.)
 3. Katarzyna Okrzesik-Mikołajek reserves the right to cancel this Workshop if it does not meet the required minimum enrollment (3 under the total spots available). If that happens all money collected for deposits and remaining balances will be totally refunded. Please note that if you cancel your space on any workshop – your deposit and/or balance collected for that event remain non-refundable. 
  (Katarzyna Okrzesik-Mikołajek si vyhrazuje právo zrušit Workshop pokud nebude naplněna jeho minimální kapacita, tedy alespoň 5 účastníků. V takovém případě budou veškeré finanční prostředky včetně zálohy plně navráceny. Prosím berte v potaz, že pokud zrušíte vaši účast na Workshopu, vaše záloha a/nebo plná platba se nevrací.)
 4. Following the protocols in place per local and/or federal guidelines regarding COVID-19, if Katarzyna's workshops cannot be held on the announced date, then a new date will be set and the workshops will be postponed. For this reason please don’t book your airfare until this workshop is confirmed that it is a go.
  (Pokud se vzhledem k místním opatřením či nařízením vlády souvisejícím s COVID-19 Workshop nemůže konat v předpokládaném termínu, bude oznámen nový termín a Workshop bude odložen. Proto si prosím nerezervujte letenky, dokud není jisté, že se Workshop bude konat.)
 5. If the new date of the postponed workshops would not suit you, Katarzyna Okrzesik-Mikołajek can agree to transfer the deposit to another 2022 or 2023 workshop. This change can only be made once, then the deposit is forfeited.
  (Pokud vám datum odloženého Workshopu nevyhovuje, po dohodě s Katarzynou Okrzesik-Mikołajek se váš vklad přesune na jiný Workshop roku 2022 nebo 2023. Tato změna se může uskutečnit pouze jednou, potom váš vklad propadá.)
 6. If all spots are full, you can sign up to the waiting list. The waiting list also requires an advance non-refundable payment. If the spot will not open for you until May 22, 2022, your deposit will be refunded.
  (Pokud jsou všechna místa obsazena, můžete se zapsat na čekací listinu. Pro zapsání na čekací listinu je nutné složit zálohovou platbu. Pokud se pro vás neotevře místo do 22.5. 2022, vaše záloha vám bude vrácena.)
 7. However, anytime we choose to travel, we must acknowledge the risk of contact to COVID-19 or otherwise and each person shall be completely responsible for themselves at all times and will have to adhere to all measures of safety being implemented by Katarzyna Okrzesik-Mikołajek during any workshops, tours and events. 
  (Pokaždé, když cestujeme, musíme být obeznámeni s rizikem kontaktu s COVID-19 či jinou chorobou a každý z účastníků je plně zodpovědný sám za sebe a musí se přizpůsobit bezpečnostním opatřením, které Katarzyna Okrzesik-Mikołajek stanoví během Worskhopů, Tours nebo eventů.)
 8. Due to ever-changing travel restrictions, we strongly recommend that you purchase quality travel insurance.
  (Vzhledem ke stále se měnícím cestovním omezením, vřele doporučujeme zakoupit kvalitní cestovní pojištění.)
 9. Following the protocols in place per local and/or federal guidelines regarding COVID-19, face masks can be required for all participants and Katarzyna's team members when indoors, in vehicles or when physical distancing of six feet or more between people is not possible. Masks, hand sanitizer and daily vehicles disinfection will be provided. 
  (S ohledem na místní a/nebo vládní nařízení týkající se COVID-19, může být nošení roušek vyžadováno po všech účastnících Workshopu a všech členech týmu, když budeme uvnitř budov, v autech nebo když nebude možné zachovat minimální vzdálenost 2 m mezi lidmi. Roušky, desinfekci rukou a každodenní desinfekci vozidel zajistí pořadatel.)
 10. Following the protocols in place per local and/or federal guidelines regarding COVID-19, Participants can be required to self quarantine before and after each tour and to provide a negative test result before travel to a desitantion.
  (S ohledem na místní a/nebo vládní nařízení týkající se COVID-19, může být po účastnících vyžadována karanténa před nebo po kurzu nebo negativní výsledek testu na COVID-19 před vstupem do země.)
 11. During this Workshop, participants will be accommodated in double rooms. Participants will be located in 2 facilities - in the old mill where part of the session and most of the meals will take place, and in a nearby guesthouse.We guarantee accommodation in spacious rooms with people of the same gender. If you insist on a private room, we can offer you a accommodation - an additional fee will be required.
  (Během Workshopu budou účastníci ubytovaní v pokojích po dvou. Účastníci budou ubytování ve svou lokacích – ve starém mlýně, kde bude probíhat část focení a kde se budeme převážně stravovat, a v blízkém hotelu. Zaručujeme ubytování v prostorných pokojích s osobami stejného pohlaví. Pokud trváte na samostatném pokoji, za dodatečný poplatek vám ho zajistíme.)
 12. The fee for this Workshop covers meals, starting with supper on Thursday and ending with a lunch on Sunday. In order to provided catering, we need all necessary informations about the preferred diet and allergies.
  (Cena Workshopu pokrývá jídlo – začínáme čtvrteční večeří a končíme nedělním obědem. Informujte nás prosím předem o vašich speciálních požadavcích (např. vegetariáni) či alergiích)
 13. During our meals all state, federal and local guidelines will be followed to ensure everyone’s safety.
  (Během jídla budou dodržována veškerá státní a lokální nařízení s ohledem na bezpečnost potravin a COVID-19.)
 14. Katarzyna Okrzesik-Mikołajek reserves the right to take one over the limit on every workshop, tour or event.
  (Katarzyna Okrzesik-Mikołajek si vyhrazuje právo zvýšit kapacitu Wokrhopu, Tour nebo eventu o jednu osobu.)
 15. Katarzyna Okrzesik-Mikołajek reserves the right to bring in any assistant/assistants or co-leaders on any workshop, tour or event. 
  (Katarzyna Okrzesik-Mikołajek si vyhrauje právo povolat asistenta/asistentku nebo spolupořadatele Workshopu, Tour nebo eventu.)
 16. Katarzyna Okrzesik-Mikołajek and her employees, our hosts and horses owners are not responsible for any personal injury or damage to property arising from incidents occurring at the Workshop venue.  You are responsible for your own safety at all times.  When you sign up for any of Katarzyna's workshops, tours or events you certify that you are in good general health and that you do not have any physical or other disabilities that would place either you or other participants in danger. 
  (Katarzyna Okrzesik-Mikołajek a její zaměstnanci, naši hostitelé a majitelé koní nejsou odpovědní za žádné zranění účastníka workshopu nebo škody na jeho majetku vzniklé během konání Workshopu. Za svou bezpečnosti odpovídáte sami po celou dobu. Když se přihlašujete na Katarzynin Workshop, Tour nebo event, potvrzujete tím, že se nacházíte při dobrém zdraví a nemáte žádné fyzické nebo jiné omezení, které by vás nebo ostatní účastníky mohlo ohrozit.)
 17. The Participant allows the Workshop to be photographed, filmed and recorded for future workshops promotions. 
  (Účastník souhlasí s tím, že Workshop bude fotografován, filmován a nahráván pro účely budoucí propagace workshopů.)
 18. During this Workshop you will be required to work in Manual Mode, so you are expected to have knowledge of your camera (how to change your shutter speed, aperture and ISO).
  (Během Workshopu budete pracovat v Manuální módu, proto se očekává, že znáte váš fotoaparát (jak změnit rychlost závěrky, clonu a ISO).)
 19. The Participant is obliged to equip himself for the duration of the Workshop with his own DSLR or mirrorless camera and a 70-200mm or similar lens.
  (Od účastníka se očekává, že bude v průběhu Workshopu vybaven vlastním fotoaparátem, a to digitální zrcadlovkou (DSLR) nebo bezrcadlovkou (DSLM), a 70-200 mm nebo podobným objektivem.)
 20. In order to use post-processing classes in the most effective way, the Participant should have a laptop with Adobe Photoshop and Adobe Lightroom software during the Workshop. 
  (Aby mohl účastník vytěžit z výuky post-produkce na Workshopu co nejvíce, měl by s sebou mít notebook se softwarem Adobe Photoshop nebo Adobe Lightroom.)
 21. Participants must caption "Photo taken during workshop with Katarzyna Okrzesik-Mikolajek" when posting photographs made during the Workshop.
  (Při sdílení fotografií pořízených během Workshopu musí účastníci vždy uvést "Photo taken during workshop with Katarzyna Okrzesik-Mikolajek", tedy „Fotografie pořízená během Workshopu s Katarzynou Okrzesik-Mikolajek“.)
 22. Although the Participant hold copyright to the photographs made by him during the Workshop, he/she is allowed only to publish and post them on social media and all his other private websites/portfolios. Pariticipants can expand their right for commercially use taken during this workshop for an extra fee 1200$USD - this upgrade covers any kind of image sales, art references, participation in competitions and it is for life-time and can be done any time before, during or after Workshop.
  (Ačkoliv účastník vlastní autorská práva k fotografiím pořízeným během Workshopu, může je publikovat a sdílet pouze na sociálních médiích a jeho soukromém webu/portfoliu. Účastníci si mohou dokoupit práva ke komerčnímu využívání fotografií pořízených během Workshopu za dodatečný poplatek $ 1200 – tento upgrade zahrnuje veškerý prodej obrázku, umělecké reference, účast na soutěžích a je doživotní. Toto právo může být dokoupeno kdykoliv před, během, nebo po Workshopu.)
 23. For the care of a good atmosphere during the whole Workshop and the comfort of all photographers during photo sessions, the ability to collaborate in a group is necessary. Each participant shall conduct themselves in a civil manner not only to hosts but to each other. There will be no tolerance for rude behavior. Katarzyna will give one warning before you will be asked to leave the group without any refund whatsoever and it will be your sole responsibility both physically and financially to make arrangements to leave the group immediately. These workshops , tours and events are supposed to be fun and enjoyable to all, so please act accordingly.
  (Abychom mohli zaručit příjemnou atmosféru během konání Workshopu a pohodu všech fotografů během focení, je nutné, aby účastníci disponovali schopností spolupracovat v týmu. Od každého účastníka se očekává slušné chování k hostitelům a k sobě navzájem. Hrubé chování nebude tolerováno. Při prvním porušení pravidel Katarzyna uděluje varování, při dalším porušení pravidel bude účastník požádán, aby opustil skupinu bez jakékoliv náhrady a bude pouze na jeho zodpovědnosti – fyzicky i finančně – aby okamžitě skupinu opustil. Workshopy, Tours a eventy mají být pozitivní a pohodové akce, prosíme, chovejte se podle toho.)
 24. Katarzyna Okrzesik-Mikołajek reserves the right to find a suitable replacement for herself in the event of a tragic accident or unforeseen event that would keep me from attending any Workshop, Tour or Events.
  (Katarzyna Okrzesik-Mikołajek si vyhrazuje právo najít za sebe vhodnou náhradu, pokud by jí nějaká tragická nehoda nebo nepředvídatelná okolnost zabránila v účasti na Workshopu, Tour nebo eventu.)

I agree I don't agree